Star Ng Pasko Lyrics

Star Ng Pasko Lyrics

Star Ng Pasko Lyrics

Kung kailan pinakamadilim
Ang mga tala ay mas nagniningning
Gaano man kakapal ang ulap
Sa likod nito ay may liwanag

Ang liwanag na ito’y nasa ‘ting lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi Ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko
Salamat sa liwanag Mo
Muling magkakakulay ang Pasko, oh, oh

Tayo ang ilaw sa madilim na daan
Pagkakapit-bisig, ngayon ay higpitan
Dumaan man sa malakas na alon
Lahat tayo’y makakaahon

Ang liwanag na ito’y nasa ‘ting lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw (ang nagsindi nitong ilaw)
Walang iba kundi Ikaw (walang iba kundi Ikaw)
Salamat sa liwanag Mo (salamat sa liwanag Mo)
Muling magkakakulay ang Pasko
Salamat sa liwanag Mo (salamat sa liwanag Mo)
Muling magkakakulay ang Pasko

Kikislap ang pag-asa
Kahit kanino man
Dahil Ikaw, Bro, (dahil Ikaw, Bro)
Dahil Ikaw, Bro, (dahil Ikaw)
Dahil Ikaw, Bro, (dahil Ikaw)
Ikaw ang star ng Pasko
Ikaw ang star ng Pasko, whoa

Ang nagsindi nitong ilaw (ang nagsindi nitong ilaw)
Walang iba kundi Ikaw (walang iba, walang iba, dahil Ikaw)
Salamat sa liwanag Mo (salamat sa liwanag Mo)
Muling magkakakulay ang Pasko (muling magkakakulay ang Pasko)

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi Ikaw (kundi Ikaw)
Salamat sa liwanag Mo (walang iba kundi Ikaw, walang iba kundi Ikaw)
Muling magkakakulay ang Pasko

Salamat sa liwanag Mo (salamat sa liwanag Mo)
Muling magkakakulay ang Pasko
Muling magkakakulay ang Pasko
Muling magkakakulay ang Pasko
Muling magkakakulay ang Pasko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *